Obxectivos

lasix 20


lasix 40 mg iv


cheap furosemide


lasix use


lasix furosemide 40 mg


lasix for


generic lasix


lasix and potassium


lasix mg


lasix 500 mg


lasix 80 mg


lasix buy


furosemide mg


lasix purchase


lasix order


lasix 40 mg daily


lasix diuretic


lasix tablets


where can i buy lasix


potassium lasix


purchase lasix online


lasix 40 mg tablets


lasix 40 mg


order cheap lasix


buy lasix online


purchase furosemide


furosemide 40 mg


lasix cost


iv lasix


online lasix


20 mg lasix


furosemide online


lasix 60 mg


lasix 5 mg


lasix price


lasix 60 mg iv


lasix to buy


cheap lasix online


buy cheap lasix online


price of lasix


lasix 30 mg


buy cheap lasix


lasix cheap


lasix 240 mg


lasix 40mg


lasix 100 mg


lasix 15 mg


lasix 120 mg


buy lasix 40 mg


lasix with potassium


renal scan lasix


lasix water tablets


lasix 12.5 mg


lasix on line


tablet lasix


use of lasix


furosemide 20 mg


lasik lasix


lasix 160 mg


lasix 10 mg


lasix 4 mg


lasix 200 mg


cost of lasix


order furosemide


where to buy lasix


lasix order online


lasix furosemide


furosemide buy


lasix 50 mg


lasix 20 mg daily


furosemide buy online


lasix renal

A Escola de Negocios UNIEMPRENDE, que baseará a súa actuación nos principios de proximidade, profesionalidade, experiencia e compromiso, terá como obxectivos fundamentais os que seguen:

  •  Estimular e fomenta-lo desenvolvemento das actitudes, habilidades e capacidades básicas para emprender.
  •  Contribuir á difusión da cultura emprendedora e á percepción positiva do papel de axente socioeconómico xogado pola Universidade, emprendedores e empresarios.
  •  Apoia-la creación de empresas xurdidas da actividade de investigación universitaria como instrumento básico para a xeración de emprego e a transferencia de tecnoloxía e coñecementos á sociedade.
  •  Achega-la Universidade á Empresa e viceversa, promovendo ámbitos de encontro e o establecemento e mantemento de redes de contacto e cooperación.
  •  Facilita-lo acceso á formación especializada e de calidade en materia de xestión empresarial que favoreza a adquisición de novas competencias e a reciclaxe profesional.
  •  Prestar servizos de información xeral a través da web e servizos de información e orientación especializados.
  •  Ofrecer apoio e asesoramento técnico especializado a través da propia E.N.U. e das súas entidades colaboradoras.
  •  Colaborar con outras institucións e axentes sociais que compartan os nosos obxectivos e eidos de actuación.