PROTOCOLO EMPRESARIAL

O protocolo cando é acertado é natural, revaloriza e embelece calquera acto, ofrecendo unha imaxe óptima da empresa organizadora. Neste novo enfoque, o protocolo deixa de ser un mero instrumento para a implementación de normas e regras de cortesía e etiqueta, para pasar a convertirse nunha útil e valiosa ferramenta de dirección e xestión estratéxica a considerar por calquera organización que desexe mellorar o seu rendemento e sobrevivir a longo prazo.

duración: 
16 HORAS
Fecha: 
Mer, 01/04/2009 - Xov, 02/04/2009